Home / Ekonomi

Ekonomi

Eurozona dhe ndikimi i saj në ekonominë shqiptare

Ekonomia e Eurozonës e nisi 2019 me ritmet më të ulëta në më shumë se pesë vjet, sipas një sondazhi të rëndësishëm të menaxherëve, shkruan “Financial Times”. Kjo do të shtojë shqetësimet se rajoni është në ngadalësim. Ekonomia e Eurozonës e nisi 2019 me ritmet më të ulëta në më …

Lexo më shumë »

Bie 11.9% ecuria e biznesit, tregtia në tranzicion të thellë

Tregtia ndryshe nga të gjithë sektorët e tjerë tëekonomisë i ka të përshkallëzuara zhvillimet negative si në drejtim të gjendjes financiare, punësimit dhe ecurisësë biznesit në përgjithësi. Bizneset e tregtisë tëanketuara nga Banka e Shqipërisë janëtreguar me pesimiste në raport me bizneset e tjera. Për dy tremujorë rresht, të tretin dhe të katërtin e vitit 2018, bizneset e sektorit të tregtisë kanë pohuar se ecuria e biznesit të tyre kanë shënuar rënie përkatësishtme 7.5 dhe 11.9 …

Lexo më shumë »

Ecuria e bizneseve dhe punësimi në rënie, bilanci i përkeqësuar i tregtisë

Tregtia ndryshe nga të gjithë sektorët e tjerë tëekonomisë i ka të përshkallëzuara zhvillimet negative si në drejtim të gjendjes financiare, punësimit dhe ecurisësë biznesit në përgjithësi. Bizneset e tregtisë tëanketuara nga Banka e Shqipërisë janëtreguar me pesimiste në raport me bizneset e tjera. Për dy tremujorë rresht, të tretin dhe të katërtin e vitit 2018, bizneset e sektorit të tregtisë kanë pohuar se ecuria e biznesit të tyre kanë shënuar rënie përkatësishtme 7.5 dhe 11.9 …

Lexo më shumë »